Our Team

Mrs. Kalpana Pandit Thapaliya

Mr. Narendra Raj Thapaliya

Mr. Tejman Prajapati

Mr. Ang Dawa Sherpa

Mr. Chhongba Sherpa

Mr. L.B. Rai

Mr. Min Bahadur Thakali

Mr. Tek Bahadur Rai

Mr. Ujwal Kumar Rayamajhi

Mr. Som Bahadur Rimal